Pogoji poslovanja

1. Uvod

Opći uvjeti poslovanja odnose se na djelatnost i usluge web-trgovine www.kanna.si i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti kupaca (slov. Zakon o varstvu kupcev, ZVPot-UPB2). Web-trgovinom www.kanna.si upravlja poduzeće Entera d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana (dalje u tekstu: "ponuđač"). Korisnik je osoba koja upotrebljava našu web-stranicu i trgovinu Kanna.si, dakle, kupac u web-trgovini (dalje u tekstu: "kupac"). Sadržaj su svi podatci, informacije, materijali i drugi sadržaji objavljeni na web-stranici i web-trgovini Kanna.si, što, među ostalim, uključuje i tekstove, slike, fotografije, glazbu, video sadržaje, softver, audiosadržaj, grafički sadržaj, robne i uslužne marke i drugo.

Opći uvjeti poslovanja odnose se na rad web-trgovine www.kanna.si, prava kupaca i poslovni odnos između ponuđača i kupca. Uvjete poslovanja ponuđač je objavio na web-stranici www.kanna.si i vrijede od 1. siječnja 2018.

Poduzeće Entera d.o.o. pridržava pravo na izmjene uvjeta poslovanja na web-stranici www.kanna.si u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Dostupnost informacija

Ponuđač se obvezuje da će kupcu uvijek osigurati sljedeće informacije:

a) identitet poduzeća (naziv i sjedište poduzeća, broj registra),
b) kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
c) bitne značajke robe odnosno usluga (uključujući postprodajne usluge i jamstva),
d) dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koji su u ponudi na web-mjestu trebaju biti dostupni u razumnom roku, a u slučaju nedostupnosti, o tome ćemo vas obavijestiti),
e) uvjete dostave proizvoda ili pružanja usluge (način, mjesto i rok isporuke),
f) sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno utvrđene te mora biti jasno navedeno sadržavaju li poreze i troškove prijevoza,
g) način plaćanja i dostave,
h) valjanost ponude,
i) rok u kojem je još moguće otkazati ugovor i uvjete otkazivanja; osim toga i o tome postoji li naknada za povrat proizvoda i koliko ona iznosi,
j) objašnjenje postupka u slučaju pritužbe, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakte s kupcima.

Zbog prirode poslovanja putem interneta ponuda na web-stranici kanna.si često i brzo se ažurira i mijenja. Cijene su prikazane kao web-cijene. Web-cijena je cijena koja vrijedi za kupnju putem interneta u slučaju trenutačnog 100-postotnog plaćanja doznakom na transakcijski račun.

Načini plaćanja

Ponuđač omogućuje sljedeće načine plaćanja:

  • doznakom na račun upravitelja Entera d.o.o. (prema ponudi/predračunu)
  • pouzećem

Cijene

Sve su cijene konačne, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Poduzeće Entera d.o.o. porezni je obveznik, na sve cijene obračunat je i PDV.

Cijene vrijede u trenutku dostavljanja narudžbe i nemaju unaprijed utvrđenu valjanost.

Cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima plaćanja prema gore navedenim uvjetima.

Usprkos iznimnim naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podatak o cijeni bude pogrešan. U tom slučaju ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti otkazivanje kupnje, a istovremeno će mu ponuditi rješenje na obostrano zadovoljstvo.

Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca smatra se sklopljenim u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac prima e-poruku o statusu Narudžba potvrđena). Od tog trenutka sve cijene i drugi uvjeti su fiksirani te vrijede za ponuđača i za kupca.

Akcije

Popusti se međusobno ne zbrajaju ako u uvjetima akcije nije drugačije navedeno.

Postupak kupnje

Narudžba u redu čekanja

Nakon slanja narudžbe kupac prima obavijest e-poštom da je narudžba uvrštena u red čekanja. Kupcu su na web-stranici ponuđača uvijek dostupni iscrpni podatci o statusu i sadržaju narudžbe.

Narudžba potvrđena

Ako kupac ne otkaže narudžbu, ona se šalje na daljnju obradu: ponuđač pregledava narudžbu, provjerava dostupnost naručenih proizvoda i potvrđuje odnosno iz opravdanih razloga odbija. Ponuđač za provjeru podataka ili osiguravanje točnosti isporuke može nazvati kupca na njegov kontaktni telefonski broj. Prilikom potvrđivanja narudžbe ponuđač obavještava kupca e-poštom o predviđenom roku isporuke.

Roba otpremljena

Ponuđač u dogovorenom roku priprema robu, šalje i o tome e-poštom obavještava kupca.

Povrat proizvoda

Povrat proizvoda moguć je u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda. Prilikom povrata proizvod mora biti zapakiran u originalno pakiranje i mora biti u neizmijenjenoj količini te neoštećen. Troškove povrata pokriva naručitelj.

Jamstvo

Svi proizvodi imaju jednogodišnje jamstvo, osim ako na računu nije drugačije navedeno. Jamstvo vrijedi ako se poštuju upute na jamstvenom listu te uz predočenje računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu. Informacija o jamstvu navedena je i na stranici s prezentacijom proizvoda. Ako nema informacije o jamstvu, proizvod ima jednogodišnje jamstvo.

U slučaju da je proizvod u stanju da popravak ekonomski nije opravdan, proizvođač će ga zamijeniti drugim jednakim proizvodom. U slučaju da proizvod ima jamstvo proizvođača, to obavlja proizvođač.

Dostava i povrat

Ponuđač će robu odnosno uslugu dostaviti u dogovorenom roku, osim ako ne dođe do nepredvidljivih događaja na koje ne može utjecati (prirodne katastrofe, neočekivano kašnjenje isporuke od strane dobavljača..).

Proizvod se može preuzeti osobno u jedinici pošte navedenoj na narudžbi ili putem službe za dostavu. Kupac (naručitelj) plaća dostavu i povrat. Cjenik dostave naveden je tijekom naručivanja proizvoda. Troškove dostave i povrata proizvoda u slučaju prava koje ima potrošač prema zakonu o zaštiti potrošača za sklapanje ugovora na daljinu snosi kupac.

Zaštita osobnih podataka

Ponuđač se obvezuje da će trajno štititi sve osobne podatke korisnika.

Ponuđač će osobne podatke upotrijebiti isključivo za potrebe izvršenja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i drugu potrebnu komunikaciju.

Korisnikovi podatci ni u kojem slučaju neće biti proslijeđeni neovlaštenim osobama.

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik, i to tako da brine o sigurnosti svojeg korisničkog imena i lozinke.

Komunikacija

Ponuđač će s korisnikom stupiti u kontakt putem sredstava komunikacije na daljinu samo ako se korisnik tome izričito ne suprotstavlja.

Reklamne e-poruke sadržavat će sljedeće:

  • bit će jasno i nedvojbeno označene kao reklamne poruke,
  • pošiljatelj će biti jasno vidljiv,
  • različite akcije, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve, također će biti jasno određeni uvjeti sudjelovanja u njima,
  • jasno će biti predstavljen način odjave od primanja reklamnih poruka,
  • ponuđač će izričito poštovati želju korisnika da ne želi primati reklamne poruke.

Oslobađanje od odgovornosti

Ponuđač će uložiti najveći napor da osigura ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njegovim stranicama. Usprkos tome značajke proizvoda, rok isporuke ili cijena mogu se promijeniti toliko brzo da ponuđač ne uspije ispraviti podatke na web-stranicama. Ponuđač će u tom slučaju kupca obavijestiti o izmjenama i omogućiti mu otkazivanje narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Ponuđač ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koja pišu posjetitelji. Ponuđač će prije objavljivanja pregledati i odbiti ona mišljenja koja sadržavaju očite neistine, navode na pogrešne zaključke ili su uvredljiva. Ponuđač ne odgovara za informacije u mišljenjima i oslobađa se svake odgovornosti koja proizlazi iz informacija u mišljenjima.

Iako ponuđač nastoji osigurati precizne fotografije prodajnih proizvoda, sve fotografije treba smatrati simboličnima. Fotografije ne osiguravaju značajke proizvoda.

Pritužbe i sporovi

Ponuđač poštuje važeće zakone o zaštiti potrošača. Ponuđač ulaže najveće napore da ispuni svoju dužnost uspostavljanja učinkovitog sustava tretiranja pritužbi i imenovanja osobe s kojom u slučaju poteškoća kupac može kontaktirati telefonom ili e-poštom.

Ponuđač će najkasnije u roku od pet radnih dana potvrditi kupcu da je primio pritužbu i javiti mu koliko dugo će se ona rješavati te ga stalno obavještavati o tijeku postupka.

Ponuđač je svjestan da je bitna značajka potrošačkog spora, barem kada je riječ o rješavanju na sudu, nerazmjer između ekonomske vrijednosti i troškova koji nastaju prilikom rješavanja samog spora. To je i glavna prepreka zbog koje potrošači ne pokreću sporove pred sudom. Ponuđač će uložiti najveće napore da se mogući sporovi riješe sporazumno.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U skladu sa zakonskim normativima Entera d.o.o. ne priznaje nikakvog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao mjerodavnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Entera d.o.o., koja kao ponuđač robe i usluga omogućuje web-trgovinu na području RS, na svojoj web-stranici objavljuje e-poveznicu na platformu za web-rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je na raspolaganju potrošačima ovdje. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena odredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o web-rješavanju potrošačkih sporova te izmjene Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/EZ.

Datum posljednje izmjene uvjeta poslovanja: 29. 6. 2018.